14.02.2019
Okiem RankingPPK.pl: Polska gospodarka potrzebuje PPK, a PPK potrzebuje naszego zaufania. Relacja z konferencji IZFA „Nowy impuls dla rozwoju: PPK a strategia rynku kapitałowego” (cz.1)

Twórcy RankingPPK.pl wzięli udział w konferencji poświęconej Pracowniczym Planom Kapitałowym w kontekście dalszego rozwoju rynku finansowego w Polsce. Czego się z niej dowiedzieliśmy?

Pierwsza część konferencji dotyczyła Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, której projekt, zgodnie z zapowiedziami obecnego na konferencji zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów Marcina Obronieckiego, ma zostać przedstawiony publicznie w ciągu następnych 2-3 tygodni. Ze względu na to, że projekt nie został jeszcze wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu, nie poznaliśmy zbyt wielu szczegółów dotyczących samej strategii. Można było się jednakże dowiedzieć od przedstawiciela Ministerstwa, że główny cel wdrożenia Strategii stanowi przede wszystkim zwiększenie dywersyfikacji finansowania oraz długoterminowe obniżenie kosztu kapitału dla polskich przedsiębiorstw; jednocześnie dokument nie zaadresuje kwestii związanych z funkcjonowaniem systemu emerytalnego per se (w tym dalszej przyszłości Otwartych Funduszy Emerytalnych).

Zdania pozostałych uczestników panelu były mocno podzielone w zakresie skuteczności wdrożenia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Wszyscy paneliści podkreślali jednak konieczność odbudowy zaufania na krajowym rynku finansowym po negatywnych wydarzeniach z ostatnich kilku lat, m.in. tzw. „demontażu OFE” (tj. zmiany w funkcjonowaniu Otwartych Funduszy Emerytalnych, które przyczyniły się do istotnych odpływów środków z ww. funduszy począwszy od 2013 r.) a także afer dotykających bezpośrednio instytucje działające na polskim rynku finansowym (afera wokół KNF czy też wokół niewypłacalności spółki Getback). Jednocześnie, wskazywano na to, że obecne regulacje obejmujące podmioty na rynku finansowym kształtują się na nadmiernym poziomie, co nie poprawia nastrojów rynkowych i nie buduje odpowiedniej przestrzeni do odbudowy zaufania inwestorów. Paneliści wskazywali tutaj na m.in. obowiązek dematerializacji części papierów wartościowych (w tym obligacji korporacyjnych), wdrożenie rozporządzenia MAR (obejmujący spółki których akcje znajdują się zarówno na rynku regulowanym GPW, jak i na rynku nieregulowanym tj. Newconnect), nieproporcjonalną wysokość potencjalnych kar administracyjnych w stosunku do wielkości krajowego rynku, a także obserwowaną opieszałość instytucji nadzoru m.in. w zakresie akceptacji prospektów emisyjnych funduszy inwestycyjnych. Jeden z uczestników panelu, wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych Piotr Biernacki zwiastuje, iż spadek zaufania inwestorów do rynku kapitałowego w Polsce oraz wskazane powyżej „przeregulowanie” krajowego rynku finansowego mogą przyczynić się do masowej skali tzw. delistingów (tj. wycofanie spółek z giełdy) na rynku akcji

Kolejna część konferencji wlała sporo otuchy w serca jej uczestników. Przedstawione zostały bowiem korzyści wynikające z wdrożenia PPK na polski rynek finansowy. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów, jeżeli 75% pracowników zechciałoby uczestniczyć w tym programie, to należy spodziewać się napływów na polski rynek kapitałowy w wysokości od 15 (przy minimalnej łącznej składce 3,5% wynagrodzenia brutto) do 32 mld zł rocznie (przy maksymalnej łącznej składce 8,0%). Potencjał wynikający z powyższych szacunków podkreśla porównanie ww. wartości do wielkości polskiej gospodarki. Skumulowana wartość napływów na rynek kapitałowy składek w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych do 2027 r. ma stanowić od 5% (140 mld zł, w wersji minimalnej składki 3,5%) do niemal 10% (ok. 290 mld zł, w wersji maksymalnej składki 8%) wielkości PKB Polski.

Dalszą część relacji znajdziesz tutaj, a w niej m.in. o wpływie PPK na polską gospodarkę a także o tym, jakie zainteresowanie budzi PPK wśród pracodawców zgodnie z ostatnimi badaniami ankietowymi. Ponadto, jakie przemyślenia po konferencji mają twórcy RankingPPK.pl?

Powrót