07.02.2019
Pracownicze Plany Kapitałowe - co powinieneś wiedzieć?

Pracownicze Plany Kapitałowe to bardzo gorący temat w ostatnich dniach, szeroko komentowany w telewizji, prasie czy internecie. W natłoku informacji, które docierają do nas ze wszystkich stron, trudno się odnaleźć i dlatego warto usystematyzować najważniejsze założenia ustawy. W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące programu, który z założenia ma znacząco przyczynić się do wzrostu naszych emerytalnych oszczędności.

                                            

Co to są Pracownicze Plany Kapitałowe?

PPK to program oszczędnościowy dla Polaków, w którym wpłaty będą dokonywane zarówno przez pracownika, pracodawcę, jak i państwo. Środki będą zarządzane przez instytucję finansową wybraną przez pracodawcę w celu pomnażania naszych oszczędności. Zgodnie z założeniami ustawy,  pieniądze wypłacane z Pracowniczych Planów Kapitałowych mają być uzupełnieniem świadczeń z systemu powszechnego, znacząco wpływając na wysokość naszych emerytur.

 

W jakim celu powstały Pracownicze Plany Kapitałowe?

Według raportu OECD stopa zastąpienia w Polsce wynosi 39%. Oznacza to, że statystyczny Polak będzie mógł liczyć na emeryturę w wysokości 39% jego ostatniej pensji. We Francji wskaźnik ten wynosi 75%, a w Holandii aż 101%. Jednakże, wysokie emerytury to nie tylko przywilej najbogatszych państw Europy. Czech i Słowak może oczekiwać emerytury na poziomie odpowiednio 60% i 84% ostatniego wynagrodzenia netto. Powyższe dane nie napawają optymizmem, a sytuacja demograficzna w Polsce wskazuje, że negatywny trend będzie się pogłębiał. Według założeń rządu, odpowiedzią na newralgiczną sytuację Polaków mają być Pracownicze Plany Kapitałowe jako sposób na zachęcenie do odkładania części swojej pensji na "jesień życia".

 

Czy mnie też to dotyczy?

Pracownicze Plany Kapitałowe mają wystartować 1 lipca 2019 r. dla firm zatrudniających powyżej 250 pracowników. Liczba pracodawców objętych programem będzie się zwiększać, aż do 1 stycznia 2021 r., gdy wszyscy pracodawcy zostaną do niego włączeni. Udział w PPK jest dobrowolny, aczkolwiek każdy pracownik zostanie wpisany automatycznie do wybranego przez naszego pracodawcę Pracowniczego Planu Kapitałowego. Istnieje możliwość wycofania się z programu w dowolnym momencie, jednak nie jest to decyzja bezterminowa. Powinniśmy pamiętać o potrzebie wypełnienia odpowiedniej deklaracji co 4 lata. Gdy tego nie zrobimy, zostaniemy automatycznie pownownie zapisani do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych po upływie wyżej wspomnianych 4 lat. 

 

Jak będą działały PPK?

Podczas uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych będzie pobierana składka na poczet programu na poziomie od 2% do 4%  zarobków brutto w zależności od preferencji samego pracownika. Z kolei pracodawca dołoży się do naszych oszczędności wpłacając od 1,5%  do 4% naszej pensji brutto. Dodatkowo, państwo zobowiązało się do uiszczania dopłaty rocznej, która wynosi 240 zł za każdy rok obecności w programie oraz dokona jednorazowej wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł. Obowiązkiem pracodawcy będzie wybranie odpowiedniej instytucji finansowej, która będzie inwestowała zgromadzone środki w fundusze zdefiniowanej daty, dzięki czemu strategia i ryzyko inwestycyjne będzie będą dopasowane do wieku uczestnika, pozwalając na racjonalne pomnażanie kapitału. W praktyce oznacza to, że im jesteśmy starsi, tym fundusz będzie ryzykował w mniejszym stopniu, by nasze pieniądze nie były narażone na zbyt duże ryzyko przed zakończeniem aktywności zawodowej.

 

Kiedy mogę wypłacić pieniądze z PPK?

W momencie osiągnięcia 60 roku życia będziemy mogli wypłacić jednorazowo 25% zgromadzonych środków. Z kolei, pozostałe 75% wartości oszczędności będzie dystrybuowane w  miesięcznych ratach przez okres przynajmniej 10 lat. Zastosowanie się do tych regulacji pozwoli nam uniknąć potrącenia 19-procentowego podatku od wypracowanych zysków. Regulator przewidział możliwość wypłaty tej części naszych pieniędzy w mniejszej liczbie rat – choćby w jednej. Jednakże w takiej sytuacji musimy się liczyć z koniecznością zapłaty podatku. Dodatkowo, środki zgromadzone w PPK będą dostępne przed przejściem na emeryturę w dwóch określonych sytuacjach. W przypadku poważnych problemów zdrowotnych oszczędzającego, jego współmałżonka lub dziecka pojawi się możliwość wypłaty 25% uzbieranej kwoty. Drugą przewidzianą sytuacją w ustawie jest opłacenie wkładu własnego przy zakupie mieszkania na kredyt hipoteczny, jednak powinniśmy pamiętać, że będziemy zobligowani do zwrotu tej kwoty w ciągu 15 lat. W pozostałych przypadkach wypłata środków z Pracowniczych Planów Kapitałowych przed 60 rokiem życia będzie wiązała się nie tylko z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych, ale także z przekazaniem 30% środków wpłaconych przez pracodawcę na poczet Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zwrotem wpłaty powitalnej oraz wszystkich dopłat rocznych do budżetu państwa.

 

Autor: Arkadiusz Kowalski

Powrót